Támogatási központ

HELPDESK - SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HELPDESKJE AZ UNIÓS FORRÁSOKRÓL

Olaszország

Felmérés

Az Olaszország számára a 2021-2027-es programozási időszakban rendelkezésre álló forrásokat a következő dokumentum ismerteti Partnerségi megállapodás 2021-2027. Erre a hétéves időszakra Olaszországnak 74 067 329 380 euró áll rendelkezésre az ERFA, az ESZA+ és a JTF között, amelyhez hozzáadódik 987 290 803 euró a FEAMPA-ból, összesen 75 054 620 183 euró (42 697 750 649 euró uniós hozzájárulás és 32 356 869 534 euró nemzeti hozzájárulás), 10 nemzeti program, 38 regionális program és 4 Bolzano és Trento autonóm tartomány programja javára.

Ehhez jönnek még az Európai Területi Együttműködés forrásai: Olaszország 19 Interreg-programban vesz részt, amelyek teljes költségvetése 1 248 000 000 euró. Ez a korábbi programozási időszakok közül a legmagasabb összeg.

A 2021-2027-es strukturális alapok európai és nemzeti forrásai a következőképpen oszlanak meg:

 • Fejlettebb régiók: 23,882 milliárd euró (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Trento és Bolzano autonóm tartományok, Piemont, Toscana, Valle d'Aosta és Veneto);
 • Átalakulóban lévő régiók: (Abruzzo, Marche és Umbria);
 • Kevésbé fejlett régiók: 46,575 milliárd euró. (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Szardínia és Szicília).

A 2021-2027 közötti kohéziós politikát támogató főbb európai strukturális alapok a következők:

 1. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)) amelynek célja az európai régiók gazdasági és foglalkoztatási növekedésének előmozdítása, valamint az egyenlőtlenségek és a fejlődési egyensúlytalanságok kiegyenlítése;
 2. Az Európai Szociális Alap plusz (ESZA+), amely támogatja a tagállamokat a magas és megfelelő foglalkoztatási szintek, valamint a méltányos és inkluzív szociális védelem elérésében;
 3. Az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alap (ETHA), amely előmozdítja a fenntartható halászatot és akvakultúrát, a vízi biológiai erőforrások helyreállítását és megőrzését, a kék gazdaságot a part menti, szigeti és szárazföldi területeken, támogatja a halászati és akvakultúra-közösségek fejlődését, segíti a biztonságos, biztonságos, tiszta és fenntartható módon kezelt tengerek és óceánok nemzetközi irányítását;
 4. Az Igazságos Átmeneti Alap (JTF), amely támogatja azokat a területeket, amelyek az éghajlat-semlegességre való áttérési folyamatból eredő komoly társadalmi-gazdasági kihívásokkal néznek szembe, és lehetővé kívánja tenni a régiók és az emberek számára, hogy szembenézzenek az átmenetből eredő társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokkal.  
 5. A Kohéziós Alap (FC), amely azon országok számára van fenntartva, ahol az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem nem éri el az uniós átlag 90%-jét, amelyek között Olaszország nem szerepel.

RELEVÁNS CÉLKITŰZÉSEK A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

A világjárvány hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság számos, már amúgy is kiszolgáltatott csoportjának helyzete súlyosbodjon. A legsürgetőbb kihívások, különösen délen, a következők: a fiatalok és a nők munkaerő-piaci részvétele; a korai iskolaelhagyás megelőzése és az ellene való küzdelem; a felsőfokú oktatás színvonalának emelése; a készségek, különösen a digitális készségek megerősítése az egész életpálya során; a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, különösen a kiskorúak esetében; az egészségügyi rendszer ellenálló képessége; a kultúra és a turizmus erősítése a gazdasági fejlődésben, a befogadás és a társadalmi innováció érdekében.

A szociális szolgáltatók számára különösen érdekesek a megállapodás 4. CÉLJA alá tartozó, a TÁRSADALOMBAN ÉS BEFOGADÓBB EURÓPÁRA irányuló beavatkozások, amelyek a következő prioritásokra összpontosítanak:

 • Foglalkozás;
 • oktatás és képzés;
 • Befogadás és szociális védelem;
 • kultúra és turizmus.

Az e célok elérését szolgáló referenciaprogramok a következők:

 • PN Iskola és készségek;
 • NP Befogadás és szegénység;
 • PN Ifjúság, nők és munka;
 • NP kultúra;
 • PN Metro plusz és közepes méretű déli városok;
 • PN Egyenlőség az egészségügyben.

Alapok: ERFA, ESZA+.

NEMZETI PROGRAMOK

Az olasz partnerségi megállapodás 10 nemzeti program létrehozásáról rendelkezik, amelyek célja a következő területek megvalósítása:

 • Iskola és készségek;
 • Kutatás, innováció és versenyképesség a zöld és digitális átállás érdekében;
 • Biztonság a jogszerűségért;
 • Egyenlőség az egészségügyben;
 • Befogadás és a szegénység elleni küzdelem;
 • Fiatalok, nők és munka;
 • Metro plusz és közepes városok a déli régióban;
 • Kultúra;
 • Kohéziós képesség;
 • Just Transition Fund.

A nemzeti programokra 25,575 milliárd eurót különítettek el az európai finanszírozás és a nemzeti társfinanszírozás között.

A források nagyobb része, 48,492 milliárd euró, a regionális programok finanszírozására szolgál majd, amelyeket valamennyi régió és autonóm tartomány támogatni fog.

A pénzeszközök megoszlása a nemzeti tervekhez viszonyítva és a számukra elkülönített összegek

PNAlapokAlkalmazási területÖSSZESEN (millió EUR)*
Iskola és készségekERFA; ESZA+A teljes nemzeti terület3.781,0
Kutatás, innováció és versenyképesség a zöld és digitális átállás érdekébenERFAKevésbé fejlett régiók5.636,0
A jogszerűség biztonságaERFAKevésbé fejlett régiók235,3
Egyenlőség az egészségügybenERFA; ESZA+Kevésbé fejlett régiók625,0
Befogadás és a szegénység elleni küzdelemERFA; ESZA+A teljes nemzeti terület4.079,9
Fiatalok, nők és a munkaFSE+A teljes nemzeti terület5.088,7
Metro Plus és közepes méretű déli városokERFA; ESZA+Déli nagyvárosok és közepes méretű városok3.002,5
KultúraERFAKevésbé fejlett régiók648,3
Kohéziós képességERFA; ESZA+A teljes nemzeti terület1.267,4
Just Transition FundJTFTaranto és Sulcis Iglesiente1.211,3

* A táblázat az uniós és a nemzeti hozzájárulásokat egyaránt tartalmazza. Ezekhez hozzáadódik a PN FEAMPA

A NEMZETI TERVEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ A RÉGIÓKNAK KIUTALT FORRÁSOK

REGION KIJELÖLT ERŐFORRÁSOK  (millió EUR, az uniós és nemzeti hozzájárulásokat is tartalmazó részesedések) REGION KIJELÖLT ERŐFORRÁSOK(millió EUR, az uniós és nemzeti hozzájárulásokat is tartalmazó részesedések)
Abruzzo 1.087,6 Bolzanói P.A. 396,6
Basilicata 983,0 Trent-i P.A. 340,7
Calabria 3.173,1 Piemont 2.812,4
Campania 6.973,1 Puglia 5.577,3
Emilia Romagna 2.048,4 Szardínia 2.325,1
Friuli-Venezia G. 738,6 Szicília 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toszkána 2.312,5
Liguria 1.087,5 Umbria 813,4
Lombardia 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Piac 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 ÖSSZESEN 48.491,9

TEMATIKUS KONCENTRÁCIÓK

Az uniós stratégia fő célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok felkérést kapnak arra, hogy a pénzügyi támogatást "azokra a beavatkozásokra összpontosítsák, amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket jelentik" a stratégia megvalósításához.

ERFA/CF tematikus koncentráció: Olaszország úgy dönt, hogy tiszteletben tartja a tematikus koncentrációt a regionális kategóriák szintjén.

ESZA+ tematikus koncentráció: Az ESZA+ különös figyelmet fordít a társadalmi befogadásra és a fiatalokra (az alábbi táblázat szerint 30%, illetve 15% tematikus koncentráció).

A tagállam teljesíti a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket.   Százalékos arány Előre látható ESZA+ programok
Társadalmi befogadás 30,00%  NP Egyenlőség az egészségügyben ERFA-ESZA+, NP Befogadás és szegénység elleni küzdelem ERFA-ESZA+, PR Abruzzo ESZA+, PR Campania ESZA+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Venezia Giulia, ESZA+, PR Lazio, ESZA+, PR Liguria ESZA+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Szardínia FSE+, PR Szicília FSE+, PR Toszkána FSE+.
A szegények támogatása 3,00% NP Befogadás és a szegénység elleni küzdelem ERFA-ESZA+
A fiatalok foglalkoztatásának támogatása  15,00% NP Ifjúság, nők és munka ESZA+, PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR Piemont FSE+, PR Szardínia FSE+, PR Szicília FSE+, PR Toszkána FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise ERFA-ESZA+, PR Puglia ERFA-FSE+, PR Calabria ERFA-ESZA+, PR Basilicata ERFA-ESZA+
A szegénység elleni küzdelem támogatása infantilis 5,00% NP Iskola és készségek ERFA-ESZA+, NP Inclusion e a szegénység elleni küzdelem ERFA-ESZA+
A felek kapacitásépítése szociális és nem kormányzati szervezetek 0,25% NP Iskola és készségek ERFA-ESF+, NP Equity in egészségügy ERFA-ESZA+, NP kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem ERDFSE+, NP Ifjúság, nők és ESZA+ munka PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Szardínia FSE+, PR Szicília FSE+, PR Szicília FSE+, PR Toszkána FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Puglia ERFA-ESZA+, PR Calabria ERFA-ESZA+, PR Basilicata ERFA-FSE+, PN Metro plus és közepes méretű déli városok ERFA-ESZA+, NP TA kohéziós kapacitás ERFA-ESZA+ ERFA-ESZA+
 

A KORMÁNYZATI SZINTEK KOORDINÁCIÓJA

Nemzeti szinten a kohéziós politika stratégiai koordinációjának székhelye továbbra is az alábbi helyeken van megerősítve Bizottság, amelynek feladata a programok végrehajtásának nyomon követése és kísérése (AP-bizottság), a 2014-2020-as időszakra már megállapították. Az AP-bizottság elnöke a (Minisztertanács elnökségén belül létrehozott) Kohéziós Politikai Főosztály, mint a kohéziós politikai alapok nemzeti koordinációs hatósága, a Területi Kohéziós Ügynökség (ACT) és az Aktív Munkaügyi Politikák Nemzeti Ügynöksége (ANPAL).

A bizottságot a programirányítási hatóságok, a horizontális elvekért felelős központi közigazgatási szervek, a kedvező feltételek teljesítéséért felelős nemzeti hatóságok, az ETC célkitűzés nemzeti koordinációs hatóságai, valamint az ETC interregionális koordinációja, az intézményi partnerség ( beleértve az UPI-t, az ANCI-t és az UNCEM-et) és a civil társadalmat képviselő gazdasági-szociális és szervezetek alkotják, olyan kritériumok alapján, amelyek biztosítják a partnerségek európai magatartási kódexével való teljes összhangot. Az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságai meghívást kapnak a bizottság üléseire.

A Palesztin Támogatási Bizottság saját területi és tematikus tagozódással rendelkezik, a területek sajátosságaihoz, valamint a kezelendő ágazati és horizontális témákhoz kapcsolódóan. A bizottság a következőkre oszlik albizottságok (Dél-Olaszországgal foglalkozó albizottságok, Monitoring és ellenőrzés és Szociális jogok). Ez utóbbi, az ESZA Plusz szakpolitikai területeihez kapcsolódóan garantálja a nemzeti és regionális programok intézkedéseinek koordinációjára irányuló egyedi nyomon követési tevékenységet. és legalább évente egyszer tájékoztatást nyújt az ESZA Plusz és a Palesztin Hatóság más alapjai vagy más alapok (például a FAMI, az EMVA, a PNRR) közötti elhatárolásról és kiegészítő jellegéről.

A kohéziós politika és a PNRR közötti hatékony koordinációs mechanizmusok biztosítása, valamint a kohéziós politika és a helyreállítási és alkalmazkodóképességi eszköz által támogatott intézkedések szerves és egységes szemléletű rendszerezése érdekében a bizottságon belül egy erre a célra létrehozott, évente legalább kétszer ülésező technikai asztal létrehozása.

A 2021-2027-es programozásban az európai jogszabályok megerősítik a 2014-2020-as programozásban már bevezetett partnerségi elv megerősítését a források hatékony és eredményes végrehajtása érdekében. E célból elengedhetetlen, hogy a teljes programozási ciklus során a lehető legnagyobb mértékben bevonják a kohéziós politikai alapok felhasználása által potenciálisan befolyásolt, illetve az ezen alapok felhasználásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatok során ismeretekkel és támogatással rendelkező egyesületeket és képviselőket, annak érdekében, hogy a megállapodás és a programok előkészítésének és végrehajtásának javítását célzó tájékozott részvétel és folyamatos vita garantálható legyen.

HÍREK ÉS A SZOCIÁLIS ÁGAZAT SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEN FONTOS SZEMPONTOK

Az újdonság, amely nem csak a szociális ágazatot, hanem valamennyi ágazatot érinti, a tematikus célkitűzések egyszerűsítése (a 2014-2020-as programozás 11 célkitűzése a 2021-27-es programozásban 5 átfogó stratégiai célkitűzéssé vált): ez az újdonság lehetővé teszi az államok számára, hogy rugalmasabban csoportosítsák át a forrásokat saját intézkedéseiken belül, és hatékonyabban használják fel azokat.

Az ESZA+ a szociális jogok európai pillérének megvalósítását szolgáló fő pénzügyi eszköz, és - ez az újdonság - magában foglalja a 2014-2020-as programozás különböző programjait, nevezetesen az Európai Szociális Alapot (ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést (YEI), a leginkább rászorulók európai segélyalapját (FEAD), a foglalkoztatási és szociális innovációs programot (EaSI) és az uniós egészségügyi programot.

Az ESZA+ különös figyelmet fordít a társadalmi befogadásra és a fiatalokra (30% és 15% tematikus koncentráció).

AZ UNIÓS FORRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST MEGKÖNNYÍTŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK

Easy Europe →EURÓPA KÖNNYEDÉN

Szakaszok → FASI.biz 

Szolgáltató és Önkéntes Központ → Infobandi CSVnet: pályázatok és finanszírozási lehetőségek az önkéntesség és a harmadik szektor számára

HIVATKOZÁSOK

 • Partnerségi megállapodás -Partnerségi megállapodások a 2021-2027-es uniós forrásokról | Európai Bizottság (europa.eu)
 • A déli területekért és a területi kohézióért felelős miniszter: www.ministroperilsud.gov.it ezen az oldalon belül lehetséges, hogy érzékeli a stratégia
 • Területi Kohéziós Ügynökség: Területi Kohéziós Ügynökség: tartalmaz egy hírrovatot a programokról és egy, az ügynökség által irányított operatív programokról (PON Kormányzás és intézményi kapacitás, PON Fővárosi városok). A dokumentációs rész tartalmazza a legfontosabb kohéziós politikai dokumentumokat.
 • Szolgáltató és Önkéntes Központ: Infobandi CSVnet: pályázatok és finanszírozási lehetőségek az önkéntesség és a harmadik szektor számára
 • Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium: Európa és az európai alapok  tartalmaz egy Európának és az európai alapoknak szentelt részt
 • Nyitott kohéziós portál: OpenCoesione a projektek előrehaladásának és a kiadásoknak, valamint az összes jóváhagyott programnak és azok referenciáinak a nyomon követése.

HELPDESK támogatás

Az Európai Unió társfinanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) nézetei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

HELPDESK támogatás

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.