Terviseprogramm EU4 - NCDde ennetamine dementsuse ja muude neuroloogiliste haiguste valdkonnas

Tähtaeg:  17. oktoober - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

 

Tegevused hõlmavad dementsuse ja muude neuroloogiliste häirete ennetamist ja hooldust. Need hõlmavad kodanikuühiskonna organisatsioone hõlmavate projektide rakendamist, et toetada liikmesriikide ametiasutusi tervikliku rahvatervise poliitika rakendamisel, parimate tavade väljatöötamist ja edasiandmist, rahvatervise suuniste väljatöötamist, uuenduslike lähenemisviiside ja patsientide ravi toetavate projektide ettevalmistamist ja rakendamist ning selliste projektide käivitamist, näiteks koolituse, terviseteadlikkuse ja tervishoiualase kirjaoskuse valdkonnas, millel on eeldatavasti märkimisväärne mõju rahvatervisele. Tegevus peaks hõlmama ka võrdsuse mõõdet ja olema suunatud tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele.

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK