ESF+ Belgia - programm FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Tähtaeg: 25. august - 12:00:00 Brüsseli aja järgi

Programm FSE+ Wallonie-Bruxelles esitab täiendava projektitaotluse meetmete kohta, mis hõlmavad järgmisi teemasid: 

  • haridus, väljaõpe, orienteerumine 
  • tööturule kaasamine haavatavate inimeste töölevõtmine 
  • désinstituionalisation des personnes en situation d'handicap et en perte d'autonomie 

Retrouvez l'ensemble des informations relatives à l'appel à projets en cliquant sur le boutton ci-dessous!

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK