Programm "Horisont Euroopa": Kunst ja kultuuriteadlikkus ning kultuuriline eneseväljendusviis hariduses ja koolituses

Tähtaeg: 7 veebruar 2024 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Projektid peaksid aitama kaasa kõigi järgmiste oodatavate tulemuste saavutamisele: Töötada välja ja rakendada meetodeid, et toetada kunstide kasutamist hariduses ja kultuuriteadlikkuse ja -väljenduse edendamiseks ning hinnata nende mõju kõigi laste ja noorte pädevuste arengule ja kaasamisele; anda teavet poliitikate, programmide ja meetmete kohta, milles kasutatakse kunsti hariduses ja aidatakse kaasa kultuuriteadlikkuse ja -väljenduse edendamisele, teha kindlaks olemasolevad puudujäägid ja tõhusad meetmed, et jõuda enamiku lasteni ja noorteni, ning töötada välja soovitused.

 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK