EU4 Sundhedsprogram - Forebyggelse af NCD'er inden for demens og andre neurologiske lidelser

Frist:  17. oktober - 17:00:00 Bruxelles-tid

 

Aktiviteterne vil dække forebyggelse og pleje af demens og andre neurologiske lidelser. De vil omfatte gennemførelse af projekter, der involverer civilsamfundsorganisationer for at støtte medlemsstaternes myndigheder i at gennemføre omfattende folkesundhedspolitikker, udvikling og overførsel af bedste praksis, udvikling af folkesundhedsretningslinjer, forberedelse og udrulning af innovative tilgange og projekter, der støtter patientforløb, og lancering af projekter, såsom uddannelse, sundhedsbevidsthed og sundhedskompetence, der forventes at have en betydelig indvirkning på folkesundheden. Aktiviteterne bør også omfatte en lighedsdimension og sigte mod at reducere uligheder på sundhedsområdet.

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK