ESF+ Belgien - Program FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Frist: 25. august - 12:00:00 Bruxelles-tid

Le Programme FSE+ Wallonie-Bruxelles lance un appel à projets complémentaire pour les actions couvrant les thématiques suivantes: 

  • uddannelse, dannelse, orientering 
  • beskæftigelse af skrøbelige borgere 
  • désinstituionalisation des personnes en situation d'handicap et en perte d'autonomie 

Find alle oplysninger om projektansøgningen ved at klikke på knappen nedenfor!

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK