Horizon Europe-programmet: Kunst og kulturel bevidsthed og udtryk i uddannelse og træning

Frist: 7 Februar 2024 - 17:00:00 Bruxelles-tid

Projekterne skal bidrage til alle de følgende forventede resultater: Udvikle og anvende metoder til at støtte brugen af kunst i uddannelse og interventioner til at fremme kulturel bevidsthed og udtryk og til at vurdere deres indvirkning på udviklingen af kompetencer og inklusion af alle børn og unge; informere politikker, programmer og handlinger, der bruger kunst i uddannelse og bidrager til at fremme kulturel bevidsthed og udtryk, identificere eksisterende huller og effektive handlinger for at nå de fleste børn og unge og udvikle anbefalinger.

 

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK