HELPDESK

HELPDESK Logo

Author name: Фабиана

Програма "Хоризонт Европа": Социални услуги: икономическа и социална възвръщаемост и добавена стойност

Краен срок: 7 февруари 2024 г.

Проектите трябва да допринасят за: Подобрено разбиране на каналите, чрез които социалните услуги могат да насърчат и ускорят ...

Програма "Хоризонт Европа": Политически препоръки за социално-икономическото въздействие на самотата в Европа

Краен срок: 7 февруари 2024 г.

Проектите трябва да допринасят за следните очаквани резултати: Принос към поведенчески промени за по-устойчиво и справедливо общество; Информация за ключови аспекти на въздействието на самотата в Европа; ...

Програма "Хоризонт Европа": Подкрепа за изпълнението на приобщаващи планове за равенство между половете

Краен срок: 12 март 2024 г.

Очаква се проектите да допринесат за постигането на следните резултати: Повишаване на репутацията, привлекателността, приобщаването и високите постижения в областта на научните изследвания и иновациите на по-малко напредналите организации в резултат на прилагането на приобщаващи планове за равенство между половете; ...

Преминаване към съдържанието